C/ TALLERS 45

Q TALLERS REHABILITACIÓ D’EDIFICI D’HABITATGES

2001-2009

c/ Tallers 45 · Barcelona

Promotor Comunitat de Propietaris
Descripció 42 habitatges. 3.200m2   Rehabilitació de Façanes, Estructura i Pati
Pressupost 1.580.000 €
Constructora  ACME
Col·laboradors  Javier Rivera