C/ SANT RAFAEL 24

Q RAFAEL REHABILITACIÓ INTEGRAL D’EDIFICI D’HABITATGES

2009-2010

c/ San Rafael 24 · Barcelona

Promotor Comunitat de Propietaris
Descripció de l’obra Rehabilitació Façanes, Patis, Estructura, Coberta, Instal·lacions
Pressupost obra 200.000 €
Constructora  Javier Izquiero Peralta
Col·laboradors Javier Rivera