C/ FLASSADERS 13

Q SABARTES REHABILITACIÓ DE FAÇANA EN EDIFICI D’HABITATGES

2003

c/ Flassaders 13 · Barcelona

Promotor Nuria Bofill (particular)
Descripció Rehabilitació façana i reforma planta àtic. Rehabilitació esgrafiats.
Pressupost 120.000 €
Constructora
Col·laboradors  Javier Rivera