C/ ESCUDELLERS BLANCS 3

Q ESCUDELLERS3 REHABILITACIÓ D’EDIFICI D’HABITATGES

1998-1999

c/ Escudellers Blancs 3 bis · BARCELONA

Promotor Comunitat de Propietaris
Descripció Rehabilitació façanes, reforços estructurals, col·locació ascensor.
Pressupost 320.000 €
Constructora  SEIDOM
Col·laboradors  Javier Rivera