C/ CARDONA

FAÇANA CARDONA_ED REHABILITACIÓ DE FAÇANA I PATI INTERIOR

Projecte 2015_Final d’obra setembre 2018

c/ Cardona 4 Barcelona

Promotor  Comunitat de Propietaris
Descripció Rehabilitació de façana i pati interior
Pressupost  15.663 €
Constructora  JJ Construccions 2003 S.L.

ESTAT FINAL

FAÇANA

FAÇANA CARDONA_ED

 

PATI

ESTAT INICIAL  – OBRA

FAÇANA CARDONA_EA

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA PROJECTE