REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL C/ Bellafila 5

ESTUDI I REPARACIÓ D’ESTRUCTURA AFECTADA: REFORÇOS EN BIGUES I SUBSTITUCIÓ DE FRAGMENTS DE FORJAT AFECTATS

Localització : C/Bellafila 5 Barcelona

Any : 2016