MALLORCA

Q MALLORCA HABITATGES UNIFAMILIARS ADOSSATS

2001-2003

Urbanització Llucmajor · Mallorca

 Promotor  MONJES 12, S.L
Descripció 5 Habitatges 700 m2
Pressupost PEM COAC 900.000 €
Constructora